تزیین هندوانه شب یلدا عروس به شکل گل رز

تزیین هندوانه شب یلدا عروس + آموزش تصویری

هندوانه شب یلدا یکی از تزییناتی است که برای شب یلدا عروس استفاده می شود. در این مقاله آموزش تصویری و مرحله به مرحله تزیین هندوانه شب یلدا به شکل یک گل رز را به شما آموزش می دهیم.

 - مرحله شماره 1

- مرحله شماره 1

- مرحله شماره 2

 - مرحله شماره 2

- مرحله شماره 3

 - مرحله شماره 3

- مرحله شماره 4

 - مرحله شماره 4

- مرحله شماره 5

 - مرحله شماره 5

- مرحله شماره 6

 - مرحله شماره 6

- مرحله شماره 7

 - مرحله شماره 7

- مرحله شماره 8

 - مرحله شماره 8

- مرحله شماره 9

 - مرحله شماره 9

- مرحله شماره 10

 - مرحله شماره 10

- مرحله شماره 11

Watermelon-Rose12.jpg


افزودن نظر