طرز تهیه شربت ژله ای روش تهیه شربت ژله ای با تخم شربتی

برای تهیه ی شربت ژله ای مدل های متفاوتی را می توانید تهیه کنید به صورت 1 یا 2 یا 3 رنگ و یا حتی چند لیوان 1 رنگ و چند لیوان رنگ دیگر.

افزودن نظر