خواص و مضرات روغن ذرت، روغنی گیاهی فواید مصرف روعن ذرت

روغن ذرت برای استخراج از ذرت باید فرآیند تصفیه گسترده ای را طی کند. این ماده معمولاً بعلت نقطه دود زیاد به عنوان روغن سرخ کردنی استفاده می شود اما کاربردهای صنعتی نیز دارد.

افزودن نظر