اورولوژی چیست؟ چه موقع به متخصص ارولوژی مراجعه کنیم؟ اورولوژی چیست؟

متخصص ارولوژی پزشکی است که متخصص بیماری های دستگاه ادراری زنان و مردان و سیستم تولید مثل مردان است.

افزودن نظر