موبایل ۵G گوگل ماه آینده رونمایی می شود

گوگل روز گذشته یک موبایل ارزان قیمت رونمایی و اعلام کرد تصمیم دارد نخستین موبایل ۵Gخود را در سال جاری رونمایی کند.

افزودن نظر