اضافه شدن امکان تماس صوتی گروهی به تلگرام

تماس گروهی صوتی به تلگرام آزمایشی اضافه شد. این یعنی امکان پخش زنده برای هزاران نفر.

افزودن نظر