نظرسنجی درباره آسیب اینترنت بر رفتار کودکان

وزیر ارتباطات با یک پرسش آسیب‌های اینترنت بر رفتار کودکان را به نظرسنجی گذاشت.

برترین ها: محمدجواد آذری جهرمی در یک نظرسنجی که در صفحه توییتر خود منتشر کرده، نوشت:

شاید شما هم پدر و مادرهایی را دیده باشید که در کنار خوشحالی از توانایی فرزندان شان در استفاده از تکنولوژی روز، نگران آسیب های اینترنت بر رفتار آنها نیز هستند. آیا شما با نرم افزارهای نظارت والدین بر استفاده کودکان از اینترنت آشنایی دارید؟

با بازنشر ما را یاری کنید

#کودک_و_اینترنت

افزودن نظر