شنا به سوی نور در عکس روز نشنال جئوگرافیک

شنا به سوی نور در عکس روز نشنال جئوگرافیک
یک پسر شبانه در چارلستون ایالت ویرجینیای غربی آمریکا شنا می‌کند. تسی والاس، عکاس می گوید: برای عکاسی از پسرم در شب تنها از نور داخل استخر استفاده کردم.

خبرآنلاین: یک پسر شبانه در چارلستون ایالت ویرجینیای غربی آمریکا شنا می کند. تسی والاس، عکاس می گوید: برای عکاسی از پسرم در شب تنها از نور داخل استخر استفاده کردم.

شنا به سوی نور در عکس روز نشنال جئوگرافیک

افزودن نظر