رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی: جمله «پراید کیلویی چند؟» احمدی‌نژاد، زیان هنگفتی به صنعت خودرو کشور وارد کرد

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی: جمله «پراید کیلویی چند؟» احمدی‌نژاد، زیان هنگفتی به صنعت خودرو کشور وارد کرد
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، گفت: پیشنهاد می‌کنیم پول قطعه‌سازی حداکثر یک‌ماهه پرداخت شود؛ یعنی خودروساز فرض کند که ما هم همان قطعه‌ساز خارجی هستیم که ابتدا باید پولش را صد درصد پرداخت کند تا برایش جنس بفرستد.

افزودن نظر