توپ سرگردان گرانی خودرو

در شرایطی که صمت وعده تعدیل قیمت خودرو با افزایش تولید می‌دهد سخنگوی تعزیرات برخورد با گرانی را منوط به تعیین سقف قیمت توسط وزارت صمت می‌داند

افزودن نظر