تغییر اندازه در مدل جدید اتومبیل الکتریکی فولکس واگن

شرکت فولکس واگن سعی دارد اتومبیل الکتریکی بعدی خود را در ابعاد خودروهای Polo وارد بازار کند.

افزودن نظر