قیمت خودرو به سایت‌ها برگشت/ مسکن هم شاید برگردد

پس از هشت ماه ممنوعیت، قیمت خودرو در آگهی های اینترنتی قابل مشاهده شد و با توجه به رایزنی ها احتمال درج قیمت مسکن در آینده نزدیک هم وجود دارد.

افزودن نظر