همجنس بازی (لواط) چیست + احادیثی در مورد همجنس بازی (لواط) احادیث در مورد همجنس بازی (لواط)

لواط یک کار بسیار ناپسند و شنیع است که در دین اسلام جایز نیست. لواط (همجنس بازی) از گناهان کبیره است، لواط به هم بستر شدن دو مرد با یکدیگر برای پاسخ به غرایز جنسی آنها گفته می شود. در این عمل، آلت تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه و یا بیشتر به داخل مقعد مرد دیگری وارد می شود.

افزودن نظر