راههای افزایش طول عمر در کلام ائمه علیه السّلام

صله ارحام و رسیدگی به خویشان در اسلام آثار و برکات فراوانی دارد که از جملة آنها، افزایش طول عمر و به تأخیر افتادن اجل است.

افزودن نظر