احادیث درباره سحرخیزی احادیث و روایات درباره سحرخیزی

احادیث بسیار از ائمه اطهار در بیان فضیلت سحرخیزی رویت کرده اند. سزاوار آن است که انسان در این ساعت، بیداری را به خواب اختیار نماید و از خواب کردن درین وقت که متضمن ندامت است، احتراز نماید.

افزودن نظر