خواص ذکر یا کریم الصفح و معنای آن ذکر یا کریم الصفح

ذکر کریم الصفح در دعای جوشن کبیر، آمده است و نشان دهنده ی این است که خداوند کریم الصفح است و به این معنا است که کسی که توبه کند خداوند او را می بخشد بدون اینکه به روی آن بیاورد و یا اصلا این کار را کرده است.

افزودن نظر