متن حديث كساء به همراه ترجمه

حدیث کسا به قدری اهمیت دارد که میتوان آنرا در راستای معرفی پیشوایان و راهنمایان امّت اسلام و یکی از نقاط روشن و برجستۀ خصایص و فضائل اهل بیت گرامی معرفی کرد. در ادامه متن و ترجمه حدیث کساء و همچنين فواید بسياري که خواندن حدیث کسا بهمراه دارد را با هم میخوانیم.

افزودن نظر