متن و ترجمه مناجات الشاکین ( راز و نیاز شاکیان)

خدایا از دل همچون سنگی که با وسوسه زیرورو می شود و به الودگی گناه و سیاهی نافرمانی آلوده شده به تو شکایت می کنم

افزودن نظر