مضامین و متن مناجات الخائفین یا مناجات خداترسان

مناجات الخائفین یا مناجات خداترسان از مناجات‌های پانزده‌گانه است که از امام سجاد (ع) نقل شده است.

افزودن نظر