طریقه خواندن نماز شب و روز دوشنبه نماز شب و روز دوشنبه

هر کس نماز شب دوشنبه را بخواند، خدا برای او ثواب ده حج و ده عمره که از روی اخلاص برای خداوند عزوجل به جا آورده باشد می نویسد.

افزودن نظر