دعا و نماز شب پنج شنبه نماز و دعای مخصوص شب پنج شنبه

برای شب پنج شنبه دعا و نماز مخصوصی وجود دارد که از سوی بزرگان دینی به انجام آنها سفارش شده است. در ادامه این مطلب دعا و نماز شب پنجشنبه را می خوانید.

افزودن نظر