تفاوت آیت الله و حجت الاسلام چیست؟ حجت الاسلام کیست؟ آیت الله به چه کسی می گویند؟

تفاوت آیت الله و حجت الاسلام در به اتمام رساندن درس خارج فقه می باشد. در این مقاله بیشتر در مورد تفاوت آیت الله و حجت الاسلام توضیح خواهیم داد.

افزودن نظر