علل، علایم و درمان بیماری آترزیای صفراوی آترزی مادرزادی صفراوی

آترزی صفراوی نوزادان یک بیماری نادر است که نوزادان تازه متولد شده را تحت تأثیر قرار می دهد. این بیماری می تواند عملکرد صحیح کبد را مختل کند و یک شرایط پزشکی بسیار جدی بوده که حتی ممکن است در مواردی منجر به بروز عوارض کشنده و یا تهدید کننده زندگی در نوزادان شود.

افزودن نظر