چند تمرین برای سفت کردن و کوچک کردن سینه ها

کوچک کردن سینه ها با چند تمرین خانگی

کوچک کردن سینه ها با چند تمرین خانگی
داشتن تناسب اندام شامل فاکتورهای بسیاری می شود. شما برای داشتن تناسب اندام باید پاهایی خوش فرم، شکمی تخت، سینه ها و باسنی متناسب داشته باشید. با ما همراه شوید تا شما را با روشهای خانگی برای سفت کردن و کوچک کردن سینه ها آشنا کنیم

با توجه به اینکه یکی از سه بافت مهم موجود در سینه ها بافت چربی( fatty tissue ) می باشد ، ورزش های هوازی و ایروبیک مستلزم مصرف کالری بیشتر است که بدن برای تامین این کالری مورد نیاز از چربی های ذخیره شده در بافت سینه ها ، باسن و رانها استفاده می کند.

انجام تمرینات و ورزش های هوازی و ایروبیک

هدف : سوزاندن چربی های موجود در بافت سینه ،رانها وباسن.
این تمرینات عبارتند از : دویدن ، شنا ، دوچرخه سواری. راحت ترین و در دسترس ترین و کم هزینه ترین روش دویدن است . بیاد داشته باشید این تمرینات باید در هفته حداقل 6 بار و هر نوبت حداقل به مدت 30 دقیقه انجام پذیرد . طناب زدن نیز از جمله تمرینات و ورزش های هوازی بسیار مفید و ارزان است.

_ تمرینات هوازی باید حداقل به مدت ۶هفته و پی در پی انجام شود تا نتیجه ی مطلوب حاصل گردد.

_ بدن انجام تمرینات هوازی گفته شده با انجام تمرینات دیگر به هدف نخواهید رسید.

تمرین پوش آپ ( push up )برای سفت کردن و کوچک کردن سینه ها
تمرین پوش آپ ( push up )برای سفت کردن و کوچک کردن سینه ها

هدف : سفت کردن سینه ها و بهبود وضعیت فیزیکی بدن.

با توجه به اینکه اغلب بانوان به علت ضعف بدنی از انجام تمرین پوش آپ عاجز می باشند ، تمرین پوش آپ دیوار را آموزش می دهیم : مقابل دیوار با حدود یک قدم فاصله بایستید ، دستها را به سمت جلو و بحالت افقی به سمت دیوار دراز کنید و با کف دستها به دیوار تکیه دهید . به آرامی دستها را از ناحیه ی آرنج خم کرده و صورت را مماس با دیوار قرار دهید و مجدداً به حالت اول برگردید . این تمرین را حداقل ۳۰بار در هر نوبت انجام دهید و با گذشت زمان و افزایش توان فیزیکی بدنتان تعداد آن را افزایش دهید.

تمرین پرس سینه ( Chest press Exercise ) برای سفت و کوچک کردن سینه
تمرین پرس سینه ( Chest press Exercise ) برای سفت و کوچک کردن سینه

هدف : تقویت عضلات زیر و اطراف سینه و در نتیجه چالاک و استوار کردن سینه ها.

روش ساده ی انجام این تمرین آن است که به پشت روی زمین دراز بکشید و زانوها را خم کرده و کف پاها را روی زمین بگذارید. بازوها را به طرفین باز کنید و آرنج را ۹۰رجه خم کنید ( مطابق شکل ) . دو وزنه در دو دست نگه دارید. به آرامی آن را بالا برده و در همان حال 5 ثانیه نگه دارید و سپس با آرامی پایین آورید. تعداد تمرینات به توان شما بستگی دارد.

تمرین فشردن دستها به هم ( Isometric Chest Squeeze ) برای سفت و کوچک کردن سینه
تمرین فشردن دستها به هم ( Isometric Chest Squeeze ) برای سفت و کوچک کردن سینه

هدف : تقویت عضلات زیر و اطراف سینه و در نتیجه چالاک و استوار کردن سینه ها.

نشسته و دو دست را مطابق شکل به هم فشار دهید و ده ثانیه نگه دارید و دوباره تکرار کنید.

تمرینات پارالل ( dip bars ) برای سفت و کوچک کردن سینه
تمرینات پارالل ( dip bars ) برای سفت و کوچک کردن سینه

هدف : سوزاندن چربی در ناحیه سینه و بالا بردن و چالاک کردت سینه ها با تقویت عضلات فوقانی سینه.

در وسط پارالل و یا چیزی شبیه آن قرار گیرید . با دو دست طرفین پارالل را بگیرید ، پاها را بلند کنید و ضربدری روی هم بگذارید و به آهستگی بدن خود را بالا بکشید و آسته پایین بیاورید . این تمرین را در حد توان بدنی خود انجام دهید.
بهترین راه برای گرفتن نتیجه ، تمرین در گروه و زیر نظر مربی تناسب اندام می باشد.

افزودن نظر