آموزش کاشت سبزه عيد نوروز

کاشت سبزه عید قبل از سال، نشاني از سبزينگی برای سال جديد است و بدون سبزه، بساط هفت سين صفايی ندارد.

افزودن نظر