درآمد میلیونی شاخ های اینستاگرام از کم اطلاعی فعالان اقتصادی

قبلاً، نه قبلاً هایی که پدر به فرزند و سالخورده به جوان می گوید، قبلاً هایی در حد اوایل دهه نود شمسی خودمان، “شاخ” معنا و مفهوم خوبی نداشت، کسی به خاطر شاخ بودن احساس فخر نمی‌کرد و بدتر از آن، دیگران به دنبال تقلید از او نمی افتادند تا شاخ پلاس شوند اما حالا به یمن بی حساب و کتابی شبکه های اجتماعی، بسیاری تلاش می کنند هر روز به شکل و شمایلی در آیند تا بلکه شاخ شوند یا اینکه دیگران آنها را شاخ بدانند.
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید