آرامگاه خیام کجاست؟ معماری آرامگاه خیام آشنایی با آرامگاه خیام نیشابوری

بیایید به محله قدیمی نیشابور به نام شادیاخ سر بزنیم تا آرامگاه خیام را چون نگینی در میان باغ بزرگ نظاره گر باشیم. کسی که در دیار خراسان و در شهر نیشابور در قرن 5 هجری چشم باز کرد و به یکی از از منجمین، ریاضیدانان، دانشمندان و متفکران ایران تبدیل شد.

افزودن نظر