با مدرسه چهارباغ بیشتر آشنا شویم

مدرسه چهارباغ از بناهای تاریخی به جا مانده از دوران صفوی می باشد. مدرسه چهارباغ به منظور تحصیل طلاب در اصفهان در خیابان چهار باغ اصفهان تاسیس شده است.

افزودن نظر