قلعه چپولتپک از بناهای تاریخی و زیبای مکزیکو سیتی ()

قلعه چپولتپک، کاخی بسیار باشکوه است که چشم اندازی تماشایی به مناظر پایتخت کشور مکزیک دارد.

افزودن نظر