پارک ملی یالا، مکانی برای دیدن حیات وحش ()

پارک ملی یالا دارای یک تنوع از اکوسیستم از جمله جنگل های مرطوب موسمي، جنگل های موسمي خشک، جنگل نیمه برگریز،مراتع، باتلاق، تالاب، و سواحل شنی است.

افزودن نظر