قلعه مالبورک، یکی از بزرگترین کاخ های جهان () قلعه مالبورک کجاست؟

قلعه مالبورک در لهستان و جزء میراث جهانی یونسکو در این کشور می باشد. این قلعه در سال ۱۲۷۴ ساخته شده است.

افزودن نظر