خلیج تویوما، یکی از شگفت انگیزترین مکانهای جهان () خلیج تویوما کجاست؟

آبی فسفری بی نظیر ساحل خلیج تویوما، قرین ماهی های مرکب کمیابی است که احتمالا در ديگر زیستگاه های آبی دنیا پیدا نشود.

افزودن نظر