پتاس، اولین آبشار نمکی جهان آبشار پتاس؛ تنها آبشار نمکی جهان در خور و بیابانک

آبشار نمکی پتاس، در نزدیکی خور و بیابانک قرار گرفته و یکی از جاذبه های طبیعی به شدت زیبای ایران است که شاید آنچنان که باید تا به حال معرفی نشده است که ما قصد داریم شما را با این مکان دیدنی آشنا کنیم.

افزودن نظر