مسجد خیف از تاریخی ترین مساجد در منا آشنایی با مسجد خیف

مسجد خیف از مسجدهای شهر مکه است. مسجد خیف یکی از مهم ترین و تاریخی ترین مساجد در منا می باشد. در این مقاله با مسجد خیف بیشتر آشنا خواهید شد.

افزودن نظر