جزیره پلاستیکی، شناور بر روی هزاران بطری آیا با جزیره پلاستیکی را آشنایی دارید؟

این روزها انسان ها به جای کشف کردن به فکر ساختن یک سیاره ی مجزا هستند شاید ساخت یک جزیزه زحمت کمتری نسبت به کشف آن داشته باشد. امروز قصد داریم شما را با یکی از این جزایر عجیب به نام جزیره پلاستیکی آشنا کنیم

افزودن نظر