بازدید از موزه زمان تهران دنیای ساعت های قدیمی آشنایی با موزه زمان

موزه زمان یا تماشاگه زمان در منطقه زعفرانیه تهران قرار دارد. موزه زمان اولین موزه ساعت ایران است که یکی از زیباترین و بهترین کاخ های تهران نیز به شمار می رود.

افزودن نظر