تعبیر خواب زنبور | دیدن زنبور در خواب چه معنایی دارد؟

در اینبخش تعبیر خواب زنبور را بررسی می‌کنیم. دیدن زنبور یکی از خواب هاي رایجی اسـت کـه حداقل یک‌بار آنرا دیده ایم. چـه ترس از زنبور بوده و چـه نیش خوردن از این حشره مفید، زنبور در خواب بیشتر بـه ترس و بیم و هشدار برای خطرات انسانی تعبیر شده اسـت، اما تعابیر مفسران اسلامی و غربی و شرقی کمی باهم تفاوت دارد، در ادامه تمامی تعابیر از تمامی معبرین جهان را بررسی می‌کنیم.

تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب چه معنایی دارد؟

در اینبخش انواع تعبیر خواب گرگ را بررسی می‌کنیم. قطعا برای همه ی مـا پیش آمده کـه خواب حیوانات درنده را ببینیم. دراین بین دیدن خواب گرگ رواج بیشتری دارد، دیدن حیوانات درنده و وحشی همانند گرگ بیشتر بـه دشمن تعبیر میشوند اما نظرات مفسران خواب تفاوت هایي دارند. این کـه فقط گرگی را مشاهده کنیم تعبیر خود، و این کـه مورد حمله گرگ قرار بگیریم تعبیر دیگری دارد، در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

تعبیر خواب پول | دیدن پول در خواب چه معنایی دارد؟

در اینبخش تعبیر خواب پول را بررسی می کنیم. بنا بنظر بیشتر مفسرین خواب، دیدن پول نشانه اي از ارزش هاي زندگی واقعی اسـت، اما مفسرین و معبرین اسلامی دیدن پول در خواب را بلا و بدبختی معنا می کنند، دراین پست تمام تعابیر از تمام مفسران غربی، شرقی و اسلامی را بررسی می کنیم تا بدانیم کـه دیدن پول در خواب چـه معنایی دارد. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

پربیننده ترین مطالب گالری عکس بازیگران

اعداد شانس  ما را تشویق می‌کنند به کارهایمان بهتر از گذشته رسیدگی کنیم. نه، تصور نکنید این اعداد مبنای خرافی دارند، بلکه کاملا براساس مسائل روان‌ شناسی هستند و پس از کلی بررسی تهیه شده‌اند.

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن | دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد؟

در اینبخش تعبیر خواب زندان و زندانی شدن را بررسی میکنیم. حتماً تا بحال خواب دیده اید کـه جایی حبس شده اید، مکان می تواند زندان باشد یا یک چهار دیوار ناشناس یا حتی درون وسایل نقلیه و… اما مهم حبس بودن اسـت، این خواب تعابیر زیادی دارد و بستگی بـه مکان و حالت شـما در آن حالت دارد، بعضی زندانی هستند اما بعضی در عین زندانی بودن توانایی حرکت را هم ندارند، در ادامه بیشتر صحبت می‌کنیم.

تعبیر خواب دعوا کردن | دیدن خواب دعوا و بحث چه معنایی دارد؟

در اینبخش تعبیر خواب دعوا کردن و بحث و مشاجره را بررسی میکنیم. دیدن خواب دعوا و بحث، مربوط بـه مسائل درونی ماست. در واقع این خواب خبر از ناخودآگاه مـا می دهد، همانگونه کـه تعبیر تعداد زیادی از خواب ها برعکس اسـت، دیدن خواب دعوا و یا بحث هم سعی دارد بشما بگوید: کمی از نا آرامی هاي درونی تان کم کنید، کمی خودتان را سبک کنید. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

تعبیر خواب دریا | دیدن خواب دریا، ساحل و اقیانوس چه معنایی دارد؟

در اینبخش تعبیر خواب دریا و اقیانوس را جمع آوری کرده ایم. بارها پیش آمده کـه خواب دیده ایم کنار دریا هستیم، یا روی شن هاي ساحل نشسته ایم و یا این‌کـه در دریا شنا می‌کنیم، البته در بعضی موارد هم خواب غرق شدن در آب دریا را میبینیم کـه اصلا حس خوبی ندارد. اما خواب دریا، ساحل و اقیانوس چـه تعبیری دارد؟ در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید تا توضیح معبران غربی و اسلامی را بررسی کنیم.

تعبیر خواب روباه | دیدن روباه در خواب چه معنایی دارد؟

در اینبخش تعبیر خواب روباه و انواع نشانه هاي دیدن روباه در خواب را جمع آوری کرده ایم. برای فهمیدن معنای دقیق آن اول باید ببینیم روباه چـه ماهیتی دارد؟ روباه حیوان باهوشی اسـت اما بدلیل هوش او لقب مکار و نیرنگ باز رابه او داده اند و این یک معنای عامیانه شده و بهمین دلیل وجود دورویی و نیرنگ در خواب بـه صورت روباه ظاهر میشوند. در ادامه دیدگاه هاي تمام معبران را مرور می‌کنیم.

تعبیر خواب آتش | دیدن آتش در خواب چه معنایی دارد؟

در اینبخش تعبیر خواب آتش و معنا و مفهوم دیدن آتش در خواب را بررسی می کنیم، نظر ثابتی کـه بین معبران وجوددارد این اسـت کـه: دیدن آتش در خواب نوعی هشدار اسـت، این هشدار میتواند از درون ودر جواب رفتارهای روزانه مـا باشد و می‌تواند خبری از اطراف یا روزهای پیش رو بـه مـا دهد، البته دیدن نوع آتش و فضای آن هم می‌تواند معنای تعبیر خواب آتش را تغییر دهد، در ادامه این موضوع رابه طور کامل بررسی می کنیم.

تعبیر خواب عقرب | دیدن عقرب در خواب چه معنایی دارد؟

در اینبخش تعبیر خواب عقرب و تعابیری کـه برای دیدن خواب عقرب نوشته شده اند را از تمامی معبران خواب مرور می‌کنیم. از دید معبران اسلامی دیدن عقرب در خواب مساوی اسـت رو بـه رو شدن با موقعیتی خطرناک اسـت و این خواب بـه مـا هشدار میدهد تا بیشتر حواس مان بـه اطراف و اطرافیان باشد، همچنین دیدن عقرب در خواب بـه افراد حسود و ضرر زننده نیز تعبیر شده اسـت، با پارس ناز همراه باشید.

تعبیر خواب گل و درخت + نشانه شناسی دیدن گل و درخت در خواب

در اینبخش درباره تعبیر خواب گل و درخت صحبت میکنیم. دیدن گل یا بوته گل در خواب نشانه خوبی اسـت، اما بستگی بـه نوع گلی کـه در خواب دیده اید هم دارد، زیرا کـه دیدن بعضی گل ها خوب نیست. درباره تعبیر خواب درخت هم، بعضی معبران دیدن درخت را دارای تعبیر مقدس میدانند، البته نظر مفسران خواب کمی باهم تضاد دارد، در ادامه تمام تفسیرها و تعبیرها رابه شـما میگوییم.

رابطه متولدین مرداد با سایر ماه ها برای ازدواج

متولدین مرداد بسیار پرانرژی هستند و رابطه متولدین مرداد با سایر ماه ها برای ازدواج را در این مطلب مورد بررسی قرار خواهیم اگر به دنبال رابطه متولدین مرداد با سایر ماه ها هستید با ما همراه باشید.

تعبیر خواب تصادف با ماشین + تعبیر دزدیده شدن ماشین

در اینبخش انواع تعبیر تصادف با ماشین را جمع آوری کرده ایم. حتماً تا بحال این خواب را دیده اید مگر نه؟ حتی اگر ماشین نداشته باشیم هم ممکن اسـت این خواب را ببینیم. درست اسـت کـه وسایل نقلیه متعلق بـه دنیای مدرن هستند اما این دلیل نمیشود این خواب ها معنا و مفهومی نداشته باشند، هر چیزی کـه در خواب میبینیم و هر شرایطی ممکن اسـت پیام مهمی برای مان داشته باشد.