گاوها هم این پفک‌ها را نمی‌خورند!

کارتون روز: پُفک های تولید ایران را حتی گاو ها هم نمیخورند!

کارتون روز: پُفک های تولید ایران را حتی گاو ها هم نمیخورند!
انتشار اخباری مبنی بر تولید پفک از خوراک دام از سوی جهاد کشاورزی که با واکنش و پیگیری سازمان غذا و دارو همراه شده، سوژه کارتونی از نعیم تدین در شهرونگ شدانتشار اخباری مبنی بر تولید پفک از خوراک دام از سوی جهاد کشاورزی
انتشار اخباری مبنی بر تولید پفک از خوراک دام از سوی جهاد کشاورزی

افزودن نظر