این داستان، مارِ نوشابه‌خور

این داستان، مارِ نوشابه‌خور
انتشار ویدئوی این مرد اهل روانسر (استان کرمانشاه)، که با یک مار سیاه سیب‌زمینی و نوشابه می‌خورد، بسیار خبرساز شده است. این ویدئو باز هم باعث داغ شدن شوخی‌های حکایت مار و عسگر شد.

برترین ها: انتشار ویدئوی این مرد اهل روانسر (استان کرمانشاه)، که با یک مار سیاه سیب زمینی و نوشابه می خورد، بسیار خبرساز شده است. این ویدئو باز هم باعث داغ شدن شوخی های حکایت مار و عسگر شد. کاربری در واکنش به این ویدئو به طنز نوشت: حالا فهمیدم چه کسی مار ها رو آموزش میده و به سراغ عسگر می فرسته!

این داستان، مارِ نوشابه خور

افزودن نظر