چند اختلاف پیدا می‌کنید؟

چند اختلاف پیدا می‌کنید؟
با این تمرین می‌توانید آلزایمر را از خود دور کنید. این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کار‌های روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید. لذت این بازی زمانی بیشتر می‌شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن‌ها انجام دهید.

روزنامه خراسان: شما چند تفاوت بین این دو تصویر مشابه می توانید پیدا کنید؟

با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید. این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کار های روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید. لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

چند اختلاف پیدا می کنید؟

پاسخ معما:

چند اختلاف پیدا می کنید؟

افزودن نظر